Worldline Pin Terminals

  • Keyloading

    Druk op de terminal achtereenvolgens op MENU OF ”STOP + OK + MENU” <Binnen 3 seconde> Kies 3 – TERMINAL SETUP.> Kies 0 – VOLGENDE.> Kies 9 – ENKEL TECHNIEKER.> Voer het in: “123578...
  • Kassaprotocol Vic 1.06

    Volg onderstaande stappen voor het instellen van VIC 1.06 Kies Menu Kies 3 – Terminal Instellen Kies 0 – Volgende Kies ...
  • Merchant/Handelaars Unit Activatie

    Zie bijlage voor activatie YomaniECR Activatie...